Cenník jadrového vrtania.

 

Cenník na stiahnutie

 
     

Priemer otvoru

Murivo

Betón

Železobetón

8 - 16 mm 0,5 € / 15,- Sk 0,55 € / 17,- Sk 0,6 € / 18,- Sk
17 - 24 mm 0,55 € / 17,- Sk 0,62 € / 19,- Sk 0,7 € / 21,- Sk
25 - 36 mm 0,60 € / 18,- Sk 0,65 € / 20,- Sk 0,7 € / 21,- Sk
42 - 52 mm 0,65 € / 20,- Sk 0,72 € / 22,- Sk 0,80 € / 24,- Sk
62 - 72 mm 0,70 € / 21,- Sk 0,80 € / 24,- Sk 0,90 € / 27,- Sk
82 - 92 mm 0,80 € / 24,- Sk 0,90 € / 27,- Sk 1,00 € / 30,- Sk
102 - 112 mm 1,00 € / 30,- Sk 1,12 € / 34,- Sk 1,25 € / 38,- Sk
122 mm 1,05 € / 32,- Sk 1,20 € / 36,- Sk 1,30 € / 40,- Sk
150 mm 1,15 € / 35,- Sk 1,30 € / 40,- Sk 1,50 € / 45,- Sk
200 mm 1,50 € / 45,- Sk 1,70 € / 52,- Sk 1,80 € / 55,- Sk
250 mm 1,80 € / 54,- Sk 2,10 € / 64,- Sk 2,30 € / 70,- Sk
300 mm 2,00 € / 60,- Sk 2,50 € / 76,- Sk 2,80 € / 85,- Sk
350 mm 2,80 € / 84,- Sk 3,30 € /100,- Sk 3,60 € /108,- Sk
400 mm 3,70 € /112,- Sk 4,50 € /136,- Sk 5,10 € /154,- Sk
450 mm 4,40 € /133,- Sk 5,40 € /163,- Sk 6,20 € /187,- Sk
500 mm 6,60 € /208,- Sk 8,60 € /260,- Sk 9,00 € /271,- Sk
       
Cenník je platný od 17.apríla 2012 . Uvedené ceny sú účtované za 1 cm hĺbky vrtu .
Ceny v Sk sú orientačné a prepočítavané kurzom 1 € = 30,126 Sk .  
Pri väčších množstvách je možné dohodnúť individuálne ceny .
       
       

Cenník rezania diamantovou pilou .

       

Hrúbka steny

Murivo

Betón

Železobetón

80 mm 10 / 301,- Sk 27 / 813,- Sk 28  / 904,- Sk
100 mm 12 / 362,- Sk 31  / 994,- Sk 33  /1.115,- Sk
150 mm 16 / 482,- Sk 34  /1.356,- Sk 36  /1.506,- Sk
200 mm 25 / 753,- Sk 60 /1.808,- Sk 66 /1.988,- Sk
250 mm 30 / 904,- Sk 68 /2.049,- Sk 75 /2.260,- Sk
       
Cenník je platný od 17.apríla 2012 . Uvedené ceny sú účtované za 1 bm rezu .
Ceny v Sk sú orientačné a prepočítavané kurzom 1 € = 30,126 Sk .  
Pri väčších množstvách je možné dohodnúť individuálne ceny .  
       
       

Podmienky a príplatky :

   

1. Objednávateľ vytýči miesta rezu alebo otvorov vopred a vyznačí miesta nezmývateľnou farbou . Pokiaľ tak neučiní , doba čakania na vytýčenie sa započíta do času prestojov .

2. Objednávateľ bezplatne zabezpečí zdroj elektrickej energie 230 V a zdroj chladiacej vody pod tlakom cca 3 barov vo vzdialenosti max 25 m od vytýčených miest .

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody , ktoré vznikli vŕtaním alebo rezaním na konštrukciách , ktoré vyznačil objednávateľ . Jedná sa najmä o statické poškodenia , poškodenie zabudovaných inštalácií , navlhnutie vŕtaného materiálu a blízkeho okolia .

4. Ceny sú stanovené pri rezaní a vŕtaní do železobetónu s výstužou o priemere maximálne do 12 mm . V prípade , že železobetón obsahuje hrubšiu výstuž alebo iné oceľové prvky , pripočítame k jednotkovej cene sumu 2,30 € / 1 cm2 ( 69,- Sk / 1 cm2 ) reznej plochy ocele .

5. Za použitie vlastného napájacieho zdroja účtujeme za každú hodinu použitia 8 € ( 240,- Sk )

6. Príplatky :      
- za objem prác nižší ako 70,- € ( 2.109,- Sk ) + 20 %
- za používanie vlastnej tlakovej nádoby na vodu + 5 %
- za odsávanie chladiacej kvapaliny + 10 %  
- za ručné vrty hlbšie ako 30 cm + 15 %  
- za vrty so stojanom hlbšie ako 42 cm + 20 %  
- za vŕtanie vo výške nad 1,5 m + 15 % + cena za lešenie , plošinu ...
- za šikmé vŕtanie + 10 %    
7. Poplatok za použitie 1 kotvy + 1,- € ( 30,- Sk ) .  
8. Prestoje + pomocné práce účtujeme vo výške 10,- € ( 211,- Sk ) na osobu .
9. Dopravné náklady účtujeme vo výške 0,33 € ( 11,- Sk ) za 1 km jazdy .
10. V cene nie je zakalkulovaná likvidácia vzniknutého odpadu .

 

Ceny v Sk sú orientačné a prepočítavané kurzom 1 € = 30,126 Sk.

Ceny sú uvádzané bez DPH .

Kontakt

Mgr. Peter Galko - MIRA
Radová 69 / 8
Moravany nad Váhom
922 21
+421 905 696 488

Fotogaléria

Prerežeme aj výstuž na stojato .